55plus-Noordwijk

Staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 40447501 RSIN nummer 803958286

Beleidsplan

Voor beleidsplan click hier.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van 55plus-Noordwijk ontvangen geen beloning, anders dan onkostenvergoeding voor werkelijke gemaakte kosten.

Rijbewijskeuring

Stichting Medipartners Nederland

Telefoonnummer: 071 – 5728434

Afspraak keuringsarts

Bezoekadres: DE WIEKEN NOORDWIJK