Over ons ontstaan…

KBO Noordwijk, opgericht op 25 februari 1956 als plaatselijke afdeling van de landelijke Ouderenbond, is middels een notariële akte van 9 februari 1988 omgevormd tot een plaatselijke zelfstandige vereniging met de naam “ Katholieke Bond van Ouderen te Noordwijk ”. Bewust is gekozen voor een bond van ouderen, omdat daarin duidelijk wordt vastgelegd dat de leden de bond zijn en dat zij met en voor elkaar werken. Sinds 2009 wordt de verkorte en inmiddels meer bekende geregistreerde handelsnaam “ KBO Noordwijk ” in de dagelijkse communicatie gebruikt.In 2022 is er via de ALV besloten om uit te treden uit de landelijke KBO-organisatie en als zelfstandige bond voor senioren verder te gaan als 55+ Noordwijk, met dezelfde doelstellingen, en voor de duidelijkheid Dat wij richten op de belangenbehartiging en sociale contacten van senioren in Noordwijk en omgeving. De 55+ Noordwijk organiseert activiteiten en evenementen voor ouderen en behartigt hun belangen bij lokale overheden en organisaties.

Structuur van 55+ Noordwijk

Wij als 55+ Noordwijk zijn georganiseerd als vereniging met een bestuur dat verantwoordelijk is voor de algemene gang van zaken. Dit bestuur wordt gekozen door de leden van de vereniging en bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester, en andere bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor specifieke taken.

Daarnaast is er bij 55+ Noordwijk commissies die zich bezighouden met specifieke taken of onderwerpen, zoals activiteiten, belangenbehartiging, of communicatie. Deze commissies kunnen bestaan uit vrijwilligers en/of bestuursleden van de vereniging.

De leden van 55+ Noordwijk zijn degenen die deelnemen aan de activiteiten van de vereniging en/of zich betrokken voelen bij de belangenbehartiging voor senioren. Leden betalen een contributie om lid te worden en kunnen daardoor deelnemen aan activiteiten en profiteren van voordelen die 55+ Noordwijk biedt. Niet leden kunnen deelnemen aan de activiteiten tegen de kostprijs.

Tot slot werken wij als 55+ Noordwijk samen met andere organisaties, zowel op lokaal als op landelijk niveau, om de belangen van senioren te behartigen en om de positie van senioren in de maatschappij te versterken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan samenwerking met gemeenten, zorgorganisaties, of andere verenigingen van senioren.